Vb: Satellitspårning

From: Björn Gimle (bg_26934@glocalnet.net)
Date: Sat Sep 16 2006 - 10:17:58 EDT

 • Next message: Björn Gimle: "5919 obs"

  ----Ursprungligt meddelande----
  Från: johnny@johnnyronnberg.com
  Datum: 2006-sep-15 22:21
  Till: "Björn Gimle"<bg_26934@glocalnet.net>
  Ärende: Satellitspårning
  
  Hej!
  
  Tack vare dig har jag fått upp ett intresse för satellitspårning. 
  Innan 
  har jag bar varit intresserat av uppskjutningarna, men sedan i 
  måndags 
  har jag även blivit intresserad av spåringen. Anledningen till att 
  jag 
  skriver att jag undrar vilket program du använder för att ta fram 
  datan 
  för omloppsbanan för satelliterna?
  
  -- 
  |Johnny Rönnberg
  |www.johnnyronnberg.com
  |0736 770 849
  |
  
  
  
  
  
  -------------------------------------------------------------------------
  Subscribe/Unsubscribe info, Frequently Asked Questions, SeeSat-L archive: 
  http://www.satobs.org/seesat/seesatindex.html
    This archive was generated by hypermail 2b29 : Sat Sep 16 2006 - 10:19:52 EDT