Første bilde av Nord-Korea-satellitt? RE: North Korea satellite observed

From: Geir Barstein (Geir.Barstein@dagbladet.no)
Date: Wed Dec 12 2012 - 15:46:56 UTC

 • Next message: Ted Molczan: "X-37B OTV 3 elements"

  Fra en satellittspotterliste jeg følger (ikke spør). 
  
  Satellitten antar jeg blir den lyssvake stripen som går vertikalt litt til høyre for sentrum av bildet. 
  
  - g
  ________________________________________
  From: seesat-l-bounces+geir.barstein=dagbladet.no@satobs.org [seesat-l-bounces+geir.barstein=dagbladet.no@satobs.org] on behalf of Mal Ninnes [meso@iinet.net.au]
  Sent: Wednesday, December 12, 2012 3:01 PM
  To: seesat-l@satobs.org
  Subject: North Korea satellite observed
  
  Hi all,
  
  I've managed to capture what may be the first in-orbit image of the DPRK's first satellite.
  
  Image was taken at 11:17:23 UTC on Dec 12, from Sydney, Australia.
  Area of sky is around:
  RA 2hr35m40.9sec
  Dec -50 14'39.4"
  
  13sec exposure (still determining whether the timestamp is the beginning or end of the exposure). I'm still also trying to determine whether this is the A or B object (it's getting late).
  
  
  http://www.flickr.com/photos/89853686@N02/8267193172/in/set-72157632231123670/
  
  Regards,
  Mal Ninnes
  33.7231 S, 150.9199 E
  
  _______________________________________________
  Seesat-l mailing list
  http://mailman.satobs.org/mailman/listinfo/seesat-l
  _______________________________________________
  Seesat-l mailing list
  http://mailman.satobs.org/mailman/listinfo/seesat-l
    This archive was generated by hypermail 2b29 : Wed Dec 12 2012 - 15:47:37 UTC